Chương 4. Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp

Chương này giúp các bạn  nắm được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong tới chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó sử dụng ma trận IFE nhằm đánh giá sự tác động của các nguồn lực bên trong tới chiến lược của doanh nghiệp.
1.    Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp
Theo David doanh nghiệp được cấu thành từ các yếu tố chủ yếu như: quản trị, nghiên cứu và phát triển, sản xuất, marketing, nhân sự, tài chính, thông tin.

R&D    Sản xuất    Marketing    Dịch vụ
Quản trị
Nhân lực
Tài chính
Hệ thống thông tin
Chuỗi mắt xích giá trị
1.1.Quản trị
Chức năng    Mô tả    Giai đoạn quản trị chiến lược
Hoạch định    Bao gồm tất cả các hoạt động quản trị liên quan đến việc chuẩn bị cho tương lai như: dự báo, thiết lập mục tiêu, đề ra chiến lược, phát triển chính sách và hình thành các kế hoạch kinh doanh.    Hình thành chiến lược
Tổ chức    Bao gồm các hoạt động nhằm xác định mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền hạn như: chuyển nhiệm vụ thành công việc cần thực hiện, kết hợp công việc giữa các bộ phận, uỷ quyền    Thực hiện chiến lược
Lãnh đạo    Là quá trình tác động lên người khác để họ đạt được các mục tiêu đã định, đây là những nỗ lực nhằm định hướng hoạt động của con người như: lãnh đạo, tạo ra động lực làm việc, trao đổi thông tin    Thực hiện chiến lược
Kiểm soát    Gồm các hoạt động quản lý nhằm đảm bảo cho kết quả thực tế phù hợp với mục tiêu đã hoạch định. Các hoạt động kiểm soát chủ yếu như: chất lượng, tài chính, tình hình bán hàng, hàng tồn kho…    Đánh giá chiến lược

1.2.Nghiên cứu và phát triển
Mục đích của hoạt động nghiên cứu và phát triển là:
-Tạo ra hoặc phát triển sản phẩm mới trước đối thủ cạnh tranh
-Nâng cao chất lượng sản phẩm
-Kiểm soỏt giỏ thành hay cải tiến quy trỡnh sản xuất để giảm chi phí
Nội dung nghiên cứu R&D:
Ø    Khả năng nghiên cứu cơ bản và kỹ thuật (dẫn đầu, theo sau…)
Ø    Ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển
Ø    Mức độ tinh vi của công nghệ
Ø    Liên kết kỹ thuật
Ø    Khả năng đổi mới sản phẩm
Ø    Khả năng phát triển sản phẩm
Ø    Khả năng đổi mới quy trỡnh
1.3.Sản xuất
Nội dung nghiên cứu hoạt động sản xuất:
Ø    Công suất
Ø    Nhà máy (Qui mô, Vị trí, thời gian hoạt động…)
Ø    Thiết bị (Tự động hoá, vận hành, tính linh hoạt…)
Ø    Qui trỡnh (Tớnh đặc thù, linh hoạt)
Ø    Vị trí trên đường cong kinh nghiệm
Ø    Chi phí nguyên vật liệu
Ø    Giá thành sản phẩm
1.4.Marketing
Marketing là hoạt động của con người trên thị trường nhằm phát hiện nhu cầu, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đó với lợi nhuận cao nhất. Nội dung nghiên cứu:
Ø    Thị phần, Doanh số
Ø    Vị trí trên thị trường
Ø    Lực lượng bán hàng (trỡnh độ chuyên môn, Qui mô,…)
Ø    Mạng lưới phân phối (tập trung, rộng khắp…)
Ø    Khả năng nghiên cưú thị trường
Ø    Chính sách dịch vụ bán hàng
Ø    Chiến lược giá (Mức giá, chính sách giảm giá, chiết khấu…)
Ø    Chiến lược sản phẩm (Chất lượng, đặc tính, nhón hiệu, bao bỡ, dịch vụ kốm theo..)
Ø    Chiến lược chiêu thị (Quảng cỏo, khuyến mói, bỏn hàng trực tiếp, giao tế…)
Ø    Chiến lược phân phối (Kênh phân phối, vận chuyển, kho hàng…)
Ø    Ngân sách cho tiếp thị
Ø    Mức độ trung thành của khách hàng
1.5.Nhân sự
Nguồn nhõn lực cú vai trũ rất quan trọng đối với sự thành công của công ty, dù có chiến lược đúng đắn cũng không thể mang lại hiệu quả nếu không có những con người làm việc hiệu quả. Công ty cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực sao cho có thể đạt được các mục tiêu đề ra. Các chức năng chính của quản trị nhân lực là thu hút nguồn nhân lực, đào tạo phỏt triển và duy trỡ nguồn nhõn lực.
Ø    Nhân lực chủ chốt
Ø    Trỡnh độ tay nghề
Ø    Trỡnh độ chuyên môn
Ø    Mức độ ổn định
Ø    Chính sách thu hút nguồn nhân lực
Ø    Hệ thống tuyển dụng
Ø    Đào tạo và phát triển
Ø    Hệ thống đánh giá khen thưởng
Ø    Chính sách bố trí và luân chuyển nhân sự
1.6.Phân tích tài chính
Ø    Dài hạn (Tỉ lệ nợ-vốn, chi phí sử dụng vốn…)
Ø    Ngắn hạn (Chính sách vốn lưu động, vay nợ ngắn hạn, phí sử dụng vốn…)
Ø    Vũng quay vốn
Ø    Khả năng huy động vốn
Ø    Phân bổ nguồn vốn
Ø    Chính sách chia cổ tức
1.7.Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin bao gồm:
-Hệ thống thụng tin quản lý (MIS): quản lý cỏc dữ liệu bờn trong như: sản xuất, nhân sự, tài chính, thương mại..
-Hệ thống thông tin chiến lược (SIS): hệ thống này kết hợp dữ liệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp nhằm đạt ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
1.8.Văn hoá công ty
Văn hoá là tập hợp các giá trị, niềm tin, thái độ, tập quán, qui định, cá nhân và những gỡ dựng để mô tả công ty
Ø    Hệ thống các quan điểm, triết lý kinh doanh
Ø    Hệ thống cỏc ký hiệu, biểu trưng cho công ty
Ø    Hệ thống tập quán về thái độ và hành vi ứng xử hàng ngày của mỗi thành viên trong công ty
Ø    Nề nếp tài chính công ty
Văn hoá có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với việc thực thi chiến lược

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s